Išmaniosios sistemos padedančios taupyti kurą

Šiuolaikiniai vilkikai yra aprūpinti išmaniosiomis sistemomis, kurios „mato“ tam tikrą kelio atkarpą į priekį, t.y. kelio reljefo ypatumus, važiuojant su įjungta greičio palaikymo sistema, patys akseleruoja, rieda, stabdo. Teisingai naudojantis šiomis sistemomis, galima sutaupyti nemažai kuro. Šios sistemos aktyvuojasi kartu su greičio palaikymo sistema (autopilotu), ir suteikia galimybę naudotis greičio palaikymo sistema važiuojant kalnuotais keliais.


VOLVO I-See sistema


 
I-See sistemos veikimo principas:

 

1. Automobilis prieš įkalnę akseleruoja, padidina kreiserinį greitį, kad inercija būtų kuo didesnė.
2. Sistema vengia pavaros perjungimo žemyn, išnaudodama optimalų sukimo momentą.
3.  Visiškai išjungiamas akseleravimas, įjungiamas I-Roll režimas (automobilis perrieda kalno viršunę).
4. Riedama į pakalnę toliau.
5. Įjungiamas variklinis stabdys, kad automobilis neviršytų nustatyto greičio.
6. Įjungiamas riedėjimas ir automobilis greitėja iš inercijos.

Labai svarbu pasirinkti teisingus ECO nustatymus, juos rasime paspaudę mygtuką „ECO“ kairėje vairo pusėje: 
Galimi pasirinkimai:

 1 lygis intensyviame eisme (greičio praradimas -3 km/h, greičio perviršis 4 km/h).
 2 lygis normaliame eismo intensyvume (greičio praradimas -4 km/h, greičio perviršis 5 km/h).
 3 lygis neintensyviame eisme  (greičio praradimas -5 km/h, greičio perviršis 6 km/h).

Kai I-See aktyvi, ekranėlyje šviečia raidės IS. Pagal galimybes, rekomenduojama važiuoti 3 lygiu, tada pasiekiama maksimali ekonomija:

  
   
Visada galima koreguoti greičio perviršio nustatymus. Tai galima padaryti nuspaudus ir palaikius reguliavimo ratuką kai ekrane šviečia žvaigždutės:

  
  
Atsiranda greičio perviršio nustatymas, kurį galima koreaguoti pagal savo važiavimo greitį.


MERCEDES BENZ PPC sistema

 

PPC (Predictive Powertrain Control) veikia analogiškai kaip ir Volvo I-See sistema. 

Sistemos veikimo principas:


 
1. Sistema atpažįsta įkalnę ir pasiruošia jos įveikimui padidindama greitį dar prieš ją.
2. Įkalnė įveikiama kuo aukštesne pavara išnaudojant optimalų sukimo momentą, išvengiant nereikalingo pavarų perjunginėjimo.
3. Kalno viršūnė yra tiesiog perriedama, kada prieš viršūnę įjungiama EcoRoll sistema (riedėjimas) priklauso nuo PPC sistemos nustatymų, kuriuos keičia vairuotojas.
4. Greičio perviršis kontroliuojamas naudojant variklinį stabdį.
5. Vėl įjungiama EcoRoll sitema (riedėjimas), kad būtų Išnaudojama nuokalnė, jei priekyje yra sekanti įkalnė.

Skirtingai nuo Volvo I-See sistemos, čia nustatymo laisvė didesnė, sistema nustatoma dviem parametrais – minusine ir pliusine reikšme. Nustatymai pasiekiami mygtuku esančiu dešinėje vairo pusėje:

  
     
Pliusinis skaičius - tai riba, kiek bus leista viršyti nustatytą greitį.
Minusinis skaičius nustato, koks bus greičio praradimas perriedant kalno viršūnę.
SVARBU: prieš pradedant važiuoti, būtina pasitikrinti ar PPC sistema yra įjungta, ar EcoRoll (riedėjimas) yra įjungtas. Tai galima padaryti sisteminiuose vilkiko nustatymuose.
Kai PPC sistema aktyvi, ekranėlyje žaliai šviečia sistemos nustatymai.

  
  
Vairavimo instruktorių rekomendacijos:

Pvz: važiuojame 84 km/h greičiu:

             Intensyvus eismas                         Vidutinio intensyvumo eismas                          Neintensyvus eismas
                                    
                                


Atminkite, visos šios sistemos sukurtos remiantis vairuotojų profesionalų patirtimi, todėl vairuotojas profesionalas turi pats mokėti valdyti vilkiką ekonomiškai, šios sistemos mums tik padeda.

Gero kelio!!!

.