Praktiniai patarimai vairuotojams. Važiavimo metu.

Važiuojant: 


1. Reaguokite į matavimo prietaisų ir įspėjamųjų signalų rodmenis:
 
 • žinokite, ką daryti, kai įsijungia įspėjamasis signalas ar matavimo prietaisai rodo, kad yra problema- sureaguokite mažiau kaip per 30 sekundžių;
 • išlaikykite pastovų greitį, per daug nedidinant greičio važiuojant išlanka (posūkiu ar vingiu), didinkite greitį tik išvažiuojant iš išlankos (posūkio ar vingio), atsižvelgiant į tai, kaip važiavimo trajektorija grąžinama į tiesę; prieš išlanką šiek tiek atleiskite stabdžių paminą, kad padidintumėte vairo įtaką;
 • prieš išlanką (posūkį ar vingį) stabdoma stipriau, o prieš pradedant sukti vairą stabdžių pamina šiek tiek atleidžiama, kad būtų pakankamas padangos sukibimas su kelio danga;
 • važiuodamas transporto priemone su automatine pavarų dėže išlanka ir slidžiu keliu, valdykite akceleratoriaus paminą švelniai, kad žemesnė pavara įsijungtų šiek tiek anksčiau, nei to reikės prieš išlanką ar slidesnės nei prieš tai buvusios kelio dangos ruožą;
 • atleiskite akceleratoriaus paminą ir išnaudokite transporto priemonės inerciją prieš sustojant iš anksto numatytoje vietoje (sankryžoje, kurioje dega draudžiamas šviesoforo signalas, stovi „Stop“ ženklas ir pan.) ar kitose situacijose; važiuojant nuokalne pasirinkite tinkamą pavarą, kuria važiuojant variklis su pagalbine stabdymo sistema efektyviai padėtų stabdyti (jeigu būtina) ir darbiniai stabdžiai nebūtų per daug ar per ilgai naudojami;
   
2. Pasirinkite tinkamą padėtį važiuojamojoje dalyje:
 
 • transporto priemone važiuojamojoje dalyje užimtu tokią padėtį, kuri būtų saugi priešais ir šalia važiuojančių ar stovinčių transporto priemonių atžvilgiu, jeigu tai saugu ir neprieštarauja Kelių eismo taisyklėms, kad galėtumėte matyti kuo daugiau ir kad kiti eismo dalyviai galėtų jus matyti kuo geriau;
 • atsilikite nuo stambiagabaritės transporto priemonės, kad matytumėte daugiau kelio priekyje;
 • artėdamas prie blogai apžvelgiamos sankryžos, pasitraukite prie važiuojamosios dalies vidurio, kad matytumėte kuo toliau už posūkių;
 • pasitraukite kuo dešiniau artėjant prie įkalnės viršūnės arba arčiau kelio vidurio, važiuojant pro paliktas stovėti transporto priemones; 
   
3. Stebėkite situaciją ir žvalgykitės:
 
 • žvalgykitės, stebėkite ir kontroliuokite eismo aplinką visomis kryptimis, kiek to reikia saugiam vairavimui užtikrinti prieš pradedant važiuoti, pakeičiant važiavimo kryptį ar pasukant, kai transporto priemonė pasislenka į šoną per jos plotį ar daugiau, įsitikinkite, kad manevras bus atliktas saugiai apžvelgiant visą plotą, kuriame transporto priemonė važiuos atliekant manevrą, manevruojant žvalgykitės ir stebėkite situaciją daugiau nei viena kryptimi, bet žiūrėkite tinkama kryptimi tinkamu laiku;
   
4. Naudokitės veidrodžiais:
 
 • naudokitės galinio vaizdo veidrodžiais kaip neatsiejama transporto priemonės valdymo sistemos dalimi, vertinant bet kokį esamą ar galimą pavojų, pažiūrėti į užpakalinio vaizdo veidrodžius prieš pradedant važiuoti, pakeičiant važiavimo kryptį ar pasukant, kai transporto priemonė pasislenka į šoną per jos plotį ar daugiau, įvažiuojant į kelio ruožą, kuriame reikia sulėtinti greitį ar sustoti (sankryžos, geležinkelio pervažos, pėsčiųjų perėjos, gyvenamosios zonos ir zonos, kur gali būti pėsčiųjų, dviratininkų bei paliktų stovėti transporto priemonių), sulėtinant greitį, stabdant (maždaug prieš 3 sekundes) ir pradėjus stabdyti (maždaug po 1 sekundės), pasukant sankryžoje ar įvažiuojant į šalia kelio esančią teritoriją, lenkiant;

5. Įspėjamųjų signalų naudojimas:
 
 • atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, kelią, kuriuo važiuojate, atstumus iki šoninių kelių, važiavimo greitį ir kt. laiku parodykite atitinkamos krypties posūkio signalą, kad aiškiai įspėtumėte kitus eismo dalyvius ir jų neklaidintumėte, taip pat laiku jį baikite rodyti: iš anksto (likus bent jau 30 metrų iki manevro pradžios, išskyrus atvejus, kai mažas atstumas tarp artimiausio kertamo kelio / įvažiavimo į šalia kelio esančią teritoriją ir numatyto posūkio vietos ir pan.) įjunkite atitinkamo posūkio šviesos signalą prieš keičiant važiavimo kryptį ar pasukant, kai transporto priemonė pasislenka į šoną per jos plotį ar daugiau, pasukant sankryžoje ar įvažiuojant į šalia kelio esančią teritoriją, pradedant manevrą;
 • rodykite posūkio signalą bent jau 5 sekundes prieš pradedant važiuoti, bei iki manevras bus baigtas;
 • išjunkite posūkio signalą ne vėliau, nei jis įsijungia tris kartus po manevro;

6. Saugaus atstumo pasirinkimas:
 
 • vairuokite transporto priemonę taip, kad atstumas iki priešais važiuojančios transporto priemonės vertinamas pagal laiką, per kurį transporto priemonė nuvažiuoja būtų ne mažesnis kaip per dvi sekundes nuvažiuojamas atstumas (važiuojant 80 km/val greičiu per 1 sekundę transporto priemonė nuvažiuoja apie 22 metrus);
 • kelyje, kuriame yra dvi ar daugiau eismo juostos, skirtos važiuoti viena kryptimi, ne mažesnis kaip per tris sekundes nuvažiuojamas atstumas;
 • važiuojant tuneliais šis  atstumas turi būti dvigubinamas, tačiau daugelyje Europos sąjungos šalių atstumas tarp krovininių transporto priemonių turi būti ne mažesnis kaip 50 metrų;
 • sustojus transporto sraute tarpas iki priešais sustojusios transporto priemonės būtų pakankamas ją apvažiuoti, nevažiuojant atbuline eiga (nekeisdami sėdėjimo pozos turėtumėte matyti priekyje stovinčios transporto priemonės galinių ratų kontaktą su keliu), tačiau ne mažesnis kaip 5 metrai, išskyrus atvejus kai tai neįmanoma dėl priverstinio sustojimo;
 • atstumas iki šalia važiuojančių ar stovinčių transporto priemonių būtų saugus, paliktų stovėti transporto priemonių atžvilgiu – atstumas iš šono, kad automobilio durys galėtų atsidaryti.

Gero kelio!!!

 

.