GIRTEKA LOGISTICS AKADEMIA SZKOLENIA

Główny cel Akademii szkolenia kierowców Girteka Logistics – troska o profesjonalizm swoich kierowców oraz podwyższenie ich kwalifikacji. 
 
Główne zadanie centrum szkoleniowego – jakościowe szkolenie nowych i już pracujących kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy towarów, okresowa aktualizacja ich wiedzy, a także doskonalenie nawyków bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Dbamy o to, aby kierowcy nie tylko przyswoili wiedzę techniczną, ale również normy prawidłowego zachowania, zasady komunikacji, profesjonalnie reagowali na różne sytuacje powstające w pracy.
 
Dla wygody kierowców, centrum szkolenia zlokalizowane jest obok głównych centrum transportowych Girteka Logistic w Wilnie, Szawle oraz w Smoleńsku. W centrum szkoleniowym dla kierowców przeprowadzane są programy szkoleń formalnych w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia okresowe - doskonalące (kod 95). Ważne dla kierowców są również szkolenia nieformalne – testy teoretyczne i praktyczne, doradztwo dla kierowców odnośnie spraw bieżących. Szkolenie obejmuje 12 programów. Duży akcent w szkoleniu zwracany jest na specyfikę pracy kierowcy w Skandynawii, Norwegii, Rosji i w krajach UE. 
 
Kadra Centrum Szkoleniowego— wykwalifikowani specjaliści, stale doskonalący swoje umiejętności, podwyższający i udowadniający swoje wysokie kwalifikacje, uczestniczący w różnych szkoleniach, zapoznając się z nowinkami sektora transportowego. Wszyscy wykładowcy centrum posiadają certyfikaty nauczyciela-instruktora.
 
Programy szkolenia w Centrum Szkoleniowym: 
1. Szklenia podstawowe / związane z podwyższaniem kwalifikacji;
2. Szkolenie kierowcy ekonomicznego;
3. Szkolenie dla pracowników pracujących w Norwegii;
4. Szkolenie dla pracowników pracujących w Skandynawii;
5. Szkolenie dla pracowników pracujących w Europie i w Rosji;
6. Szkolenie dla użytkowników nowoczesnego sprzętu (Mercedes-Benz i Volvo);
7. Szkolenie dla specyficznych przewozów niektórych ładunków - ADR, TAPA itp.
 
Centrum szkoleniowe Girteka Logistic jest otwarte na innowacje i wyzwania – stale poszukujemy najnowocześniejszych/najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie technologii informatycznych wykorzystujących nowoczesne demonstracyjne urządzenia, stanowiska, testy interaktywne i symulatory..