Atnaujinti EKO lyga rodikliai

EKO lyga - tai motyvacinė programa Girteka Logistics vairuotojams, skatinanti vairuoti saugiai ir ekonomiškai. 
EKO lygą sudaro keturios kvalifikacinės grupės, parodančios vairuotojų profesionalumą. .