​Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Dėl nuolat augančio darbuotojų skaičiaus Girteka Logistics įmonių grupei priklausančios įmonės turi poreikį tobulinti darbuotojų kvalifikaciją darbo vietoje, todėl planuoja pagal parengtą Ekonominio ir saugaus Vairavimo mokymo programą apmokyti įmonių grupės tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojus. Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programos teorinę ir praktinę dalis dėstys UAB „Girteka“ Mokymų centro kvalifikuoti savo srities specialistai. Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai, patobulinę kvalifikaciją įgis ekonominio ir saugaus vairavimo kompetencijas.

Projekto tikslas – padidinti vairuotojų, įgijusių ekonominio ir saugaus vairavimo kompetencijas ir praktinius įgūdžius, konkurencingumą, taip užtikrinant jų mobilumo galimybes darbo rinkoje.
Projekto rezultatai – apmokyti 12 480 Įmonių grupės darbuotojų, suteikiant jiems ekonominio ir saugaus vairavimo kompetencijas ir praktinius įgūdžius.
Projekto pavadinimas –  Įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje
Projekto vykdytojas – UAB „Girteka“
Projekto partneriai - UAB „Girmeta“, UAB „Girtrans“, UAB „ME transportas“, UAB „TERMO trans“, Uždaroji akcinė bendrovė „TRASIS“, UAB „Termolita“, UAB „KLP transport“.
Bendra projekto vertė – 718 281,60 Eur, iš kurių Europos Sąjungos investicijos iš Europos socialinio fondo sudarys iki 359 140,80 Eur.
Įgyvendinimo vieta – Vilnius, Šiauliai
Projekto vykdymo pradžia –  2019-09-15
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-10-06

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

   

.