Informacja o prywatności

Przesyłając dane osobowe określone w tych polach, podajesz kod osoby prawnej: 3005669015, adres: ul. Raciu, do Girteka Logistics Sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką). 1, Wilno, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrywania skarg i informacji zwrotnych, w celu rozpatrzenia Państwa propozycji. Niniejszym informujemy, że przechowywanie Państwa danych osobowych dla powyższych celów będzie trwało 5 (pięć) lat lub do końca rozpatrywania reklamacji i wycofania oferty.

Niniejszym informujemy, że dane osobowe i informacje podane w Państwa skardze i odpowiedzi, ofercie mogą zostać przekazane Spółce lub przedsiębiorstwom powiązanym ze Spółką* w celu jakościowego rozpatrzenia dostarczonych przez Państwa informacji. Dostęp do tych danych osobowych mogą mieć również operatorzy przetwarzania danych nadzorujący systemy informatyczne.

Należy pamiętać, że w okresie przechowywania danych osobowych mają Państwo prawo zwrócić się do Spółki i po prawidłowej identyfikacji Państwa tożsamości na podstawie dokumentu osobistego lub drogą elektroniczną, zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych, zażądać poprawienia nieprawidłowych, niewystarczająco szczegółowych, niedokładnych danych osobowych, zażądać od operatora przetwarzania danych osobowych nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych (z wyjątkiem przechowywania) lub Masz również prawo do przekazywania danych (tzn. masz prawo do otrzymywania swoich danych osobowych od Spółki lub do żądania przekazania swoich danych osobowych do określonego przez Ciebie operatora przetwarzania danych). Ponadto mają Państwo prawo do odmowy przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, mają Państwo prawo do bezpośredniego kontaktu ze Spółką lub drogą elektroniczną na adres wecare@girteka.eu.  W przypadku złożenia skargi mają Państwo również prawo skontaktować się z Państwową Inspekcją Ochrony Danych Osobowych (www.ada.lt, e-mail: info@ada.lt).

Ponadto chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie wniosku bezpośrednio do Spółki lub drogą elektroniczną na adres wecare@girteka.eu.

* Spółka lub podmioty powiązane ze Spółką oznaczają Spółkę i wszystkie inne podmioty prawne, które są bezpośrednio i/lub pośrednio kontrolowane przez te same osoby, które bezpośrednio i/lub pośrednio kontrolują Spółkę. 


.